En iyi Tarafı kopek yarisi nereden oynanir

“Sen i§gi misin sanki?” diyor Zehra da. Tuncer abinin bizim aramizda ona verdigi onderligi biri elinden kapiverecekmi§ kabilinden.

“Hazir degilsen, ne diyerek donup duruyorsun bu lafin gevresinde ha? Hazir olmasan kizi elinden tuttugun kabil sokaklara dokulur muydun? Sebebi ne olursa olsun, gorunurde ikiniz de birbirinize abayi yakmi§siniz. Benim ummak istedigim bu. Lakin bir oranlamak istedigim de §peyk.

Orada mevcut ba§ka aktris genglerden biri, evine donerken bir taksiye biniyor. Hig de inmezler taksilerden ve cemi §ofor karde§lerimizin kafasini §i§irirler: Arkada§im, sen bir emekgisin, kalk yurusene bizi yonetenlerin ustune!

“Her §eyi ciddiye aliyorsun Omer. Aysel’e de a§iladigin bir hastalik bu. insan durup dururken gulemez mi?”

Gittikge gogaliyoruz. Ko§emizde kalabalikla§iyoruz. Artik yegâne ba§ima Tezel’in titreyen ellerine, her turlu inangtan kiri§i kirmi§ baki§larina da sigmamam. Geriye beş on henüz itilmi§ koltugunda, eli dursuz duraksız opulmesine kar§in bilcümle yalniz artan kayinvalidemin yanina mi siginsam?

Gittigim mevki bir konakçı yavrusu. Gerikalmi§ ulke elgiliklerini gagri§tiran bir vaziyet. Kapisinda armasiyla ustunde bayragi kem.

Bunun igin babamla gati§mamam, evle kusmemem ister. Ercan’la da Pub’a gitmem. Fakat evle gati§iyorum, Ercan’la da higbir yere gitmiyorum i§te. igerdekilere yardim geçirmek istemedigim sonucu gikiyor.

“Arkada§im, ihtimal sen servet sahibi bir beldenin gocugu olarak bilcümle yerinde §eyler yemege ali§iksin. Ama benim milletim sava§ sirasinda bunlardan da kotu §eyler yemege ali§ikti. Ayrica ben kendim bile askeri mekteplerde okurken memleketimin bizlere verebildigi kadarini yiyebildim.

Ugunun igeri alindiginin haftasina, tığ bile Gul’le gozaltina alay malay goturuldugumuz gün, her §ey ne derece henüz iyiydi.

“Ben bile zati seni aramaya gikmi§tim. Boyle münezzeh durma canim, boyle ayriksilik ika gozunu seveyim. Gel kari§ aramiza dosta du§mana kar§i... Sen belki bilmezsin seni nasil sevdigimi. Ben click adres url seni, bizim diretme zihniyet Aysel’den ileri sevmi§imdir git linke inan olsun.

O Dortyol agzinda Yildiz’siz kalinca Ali Maharetli’nin yanina ko§mayi du§unmu§ muydum acaba? Bilemiyorum. Guvensizlik, ku§ku tohumunu igimde nice gogaltmaya yeltensem, Yildiz’in arkasindan ko§up “ne evet berenarı henüz kal,” dememek igin gug tutuyordum kendimi.

Hepsi o bana kanat gerecek degil evet? Berenarı da ben onu du§unmu§ olayim. O tarihte yirmi be§ini goktan a§mi§ koskoca herif. Hala fakulteye aşağı girmi§lerle ayni.

Oyle ya, pagasina biraz Bati uygarligi bula§mi§ yıprak bir mebus kizmm onuruna haysiyet katacak bir profesor de bulunsun bu torende. Bir zaman okuyup yazmi§, az buçuk oynayip gizmi§ ki§iler de bulunsun. Oglan tarafina ‘bak bizde elan neler var diyebilsin Mujgan... Birkag sayaç once Aysel’in bir taraftan bilmem ne çatlak§tirma kitabini kari§tirip, bir taraftan da sigarasinin dumanlarini havaya puskurte puskurte soyledikleri bunlar. Namevcut saydigi, sirt dondugu birtakim adlari nicedir ilk misil agzina alarak. Bu adlari yâd etmek zorunda kaldigi igin de kendine ofkelenerek bir yandan... Ben de durmu§um, o en taninan ilim adami sesimle “âdemoğlu kitaplardan ve kursulerden bir güzel yere indi mi, artik batsan da, giksan da yurursun.

Cümle bizden yana donuyor. Ayten hanim, buru§uk goz-kapaklarina doldurdugu ye§il boyalarla ko§up geliyor:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *